CPD online
kontinuirana edukacija

Prijavite se i naručite online predavanje!
edukacija@ussvp.rs

Osnovna obuka za procenitelje vrednosti nepokretnosti

Uskoro novi upisni rok!

Članstvo
Pridružite nam se!

Čestitamo svim članovima koji su uspešno položili stručni ispit za ovlašćenog procenitelja vrednosti nepokretnosti.

Spisak članova sa sedištem na teritoriji Republike Srbije
null
Naš cilj i orijentacija

Osnovni strateški cilj i orijentacija Udruženja je usmerena pre svega ka okupljanju nezavisnih članova. Naši osnovni principi delovanja su:

Aktivan rad na razvoju profesije procenitelja i sudskih veštaka

Besplatno kontinuirano obrazovanje za članstvo

Podrška ličnom i poslovnom razvoju članova

Zaštita interesa članova i zaštita ugleda profesije

Organi Udruženja

Organi upravljanja i delovanja Udruženjem u okviru javno poverenih zadataka

  Predsednik Udruženja

      Miroslav Višnjić

 

 

Zamenik predsednika Udruženja:

    Andrej Materni

 

Sekretar Udruženja:

    Tamara Kilibarda

  Nadzorni odbor

Predsednik Nadzornog Odbora:

  • Aleksandar Đorđević

Članovi Nadzornog Odbora:

  • Aleksandar Bošnjak
  • Sanja Zagorac Knežević
  • Aleksandar Janić
  • Sava Sremčević

  Stručne komisije

 

Komisija za proveru usaglašenosti rada licenciranih procenitelja

  • Predsednik komisije: Vladimir Paunović

 

Disciplinska komisija

  • Predsednik komisije : Miodrag Petrović
Kontinuirano profesionalno usavršavanje

CPD Seminari

CPD Video panel 30.05.2020.

CPD video zoom conferencing panel na temu: “Analiza kretanja cena rezidencijalnih nepokretnosti po regionima u Srbiji “.

CPD Video panel 02.05.2020.

Održali smo vrlo atraktivan Panel na temu novonastale krize kao posledica COVID-19, bilo nam je veliko zadovoljstvo da ugostimo preko 50 slušaoca.