CPD online
kontinuirana edukacija

Prijavite se i naručite online predavanje!
edukacija@ussvp.rs

Osnovna obuka za procenitelje vrednosti nepokretnosti

Prijave u toku!

Članstvo
Pridružite nam se!

Čestitamo svim članovima koji su uspešno položili stručni ispit za ovlašćenog procenitelja vrednosti nepokretnosti.

Spisak članova sa sedištem na teritoriji Republike Srbije
null
Naš cilj i orijentacija

Osnovni strateški cilj i orijentacija Udruženja je usmerena pre svega ka okupljanju nezavisnih članova. Naši osnovni principi delovanja su:

Aktivan rad na razvoju profesije procenitelja i sudskih veštaka

Besplatno kontinuirano obrazovanje za članstvo

Podrška ličnom i poslovnom razvoju članova

Zaštita interesa članova i zaštita ugleda profesije

Organi Udruženja

Organi upravljanja i delovanja Udruženjem u okviru javno poverenih zadataka

  Predsednik Udruženja

      Miroslav Višnjić

 

 

Zamenik predsednika Udruženja:

    Andrej Materni

 

Sekretar Udruženja:

    Tamara Kilibarda

  Nadzorni odbor

Predsednik Nadzornog Odbora:

  • Aleksandar Đorđević

Članovi Nadzornog Odbora:

  • Aleksandar Bošnjak
  • Sanja Zagorac Knežević
  • Aleksandar Janić
  • Sava Sremčević

  Stručne komisije

 

Komisija za proveru usaglašenosti rada licenciranih procenitelja

  • Predsednik komisije: Vladimir Paunović

 

Disciplinska komisija

  • Predsednik komisije : Miodrag Petrović
Kontinuirano profesionalno usavršavanje

CPD Seminari

CPD Video panel 30.05.2020.

CPD video zoom conferencing panel na temu: “Analiza kretanja cena rezidencijalnih nepokretnosti po regionima u Srbiji “.

CPD Video panel 02.05.2020.

Održali smo vrlo atraktivan Panel na temu novonastale krize kao posledica COVID-19, bilo nam je veliko zadovoljstvo da ugostimo preko 50 slušaoca.