• Dragana Lukić

  Diplomirani menadžer

  dragojla79@yahoo.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 139
  Regija delovanja: Novi Sad
 • Valentina Šekularac

  Diplomirani inženjer poljoprivrede
  valentina.sekularac@gmail.com

  Stalni sudski veštak za poljoprivredu

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 173
  Regija delovanja: Novi Sad
 • Vukašin Kovačević

  Master investicionog menadžmenta
  vukasin.kovacevic@datainvestment.rs

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 175
  Regija delovanja: Novi Sad
 • Relja Gros

  Master inženjer
  relja.gros@grosgros.rs

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 177
  Regija delovanja: Novi Sad
 • Nikola Rastović

  Diplomirani ekonomista
  nikola.rastovic62@gmail.com

  Stalni sudski vešta za ekonomsko-finansijsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 198
  Regija delovanja: Veternik
 • Vladimir Šuša

  Master građevinski inženjer
  vladimir.susa@datainvestment.rs

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 200
  Regija delovanja: Novi Sad
 • Dejan Stanišin

  Master akademske studije
  deki2ns@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 201
  Regija delovanja: Novi Sad
 • Srđan Miljić

  Diplomirani inženjer menadžmenta (master)

  srdjan_miljic@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja:254
  Regija delovanja: Novi Sad
 • Slavica Vuletić

  Diplomirani građevinski inženjer

  svuletic@open.telekom.rs

  Stalni sudski veštak građevinske struke

  Br. licence ovlašćenog procenitelja:264
  Regija delovanja: Novi Sad
 • Mina Radibratović

  Diplomirani inženjer arhitekture

  minaradibratovic@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja:267
  Regija delovanja: Novi Sad
 • Milan Radošević

  Doktor tehničkih nauka

  r.milan13@gmail.com

  Stalni sudski veštak iz oblasti mašinske tehnike 

  Regija delovanja: Novi Sad