SEMINARI 2022. GODINA

ONLINE SEMINAR (Zoom Video Conferencing)

Tema: “Pitanja i problemi procene vrednosti imovine sa nerešenim ili delimično rešenim imovinsko pravnim statusom”.

Datum održavanja seminara je 08.06.2022. godine od 18h.

CPD seminar će trajati 135 min i nosiće 3 CPD bodova.

Predavači:

 • Miroslav Višnjić,inž.,dipl.ekon.
 • Snežana Anđušić, dipl.inž.arh.

Kotizacija:

Za članove USSVP: BESPLATNO
Za kolege koji nisu članovi: 8.700,00 din

Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

Prijave slati na edukacija@ussvp.rs

Tema: “Elektronska obrada i digitalizacija obrade inputa za potrebe procene vrednosti i potrebe predviđanja na tržištu nekretnina”.

AGENDA 

Datum održavanja seminara je 16.03.2022. godine od 17:30h do 21:45h.

CPD seminar će trajati 225 min i nosiće 5 CPD bodova.

Mesto održavanja: Hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd

Predavači:

 • Gabor Korodi, dipl.inž. Boston, USA
 • Dr Zona Kostić, Profesor, Harvard University, Boston, USA
 • Bojana Marić, mast. inž. geodez.

Moderator panela: Miroslav Višnjić, Predsednik USSVP

Kotizacija:

Za članove USSVP: BESPLATNO
Za kolege koji nisu članovi : 14.500,00 din

Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

Prijave slati na edukacija@ussvp.rs

Tema: “ONLINE konferencija TGI GROUP INTERNATIONAL- 7th Serbian Property & Infrastructure Development Conference u saradnji sa USSVP-om, NUPS-om i DPS – om”.

Trajanje: 360 min (8 CPD)
Datum održavanja 22.03.2022. godine od 09:00 h do 17:30h

Kotizacija:

70 eura + PDV
Za članove USSVP-a 60 eura + PDV

SEMINARI 2021. GODINA
 • Online FINIZ konferencija (Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum) u saradnji sa NUPS-om i USSVP-om

  Tema: „ Trostruki efekat promene regulative EU iz oblasti zaštite životne sredine na postupak procene vrednosti”

  Agenda FINIZ
  Trajanje: 90 min (2 CPD)
  Dan održavanja: 03.12.2021. od 13:10h do 14:40h

  Predavač:

  • Miroslav Višnjić, President, USSVP
  • Slavenka Mitrović-Lazarević, PhD, Valuer, Court
   Expert, Atelier Mitrovic Ltd
  • Dragan B. Karović, Court Expert

  Kotizacija:

  • Za članove USSVP: BESPLATNO
  • Za kolege koji nisu članovi : 5.800,00 din

  Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

  Prijave slati na edukacija@ussvp.rs

 • ONLINE SEMINAR (Zoom Video Conferencing) 4 CPD - 23.10.2021.

  Tema: „ Uvod u korišćenje softverskog programa Microsoft Excel za potrebe izrade izveštaja o proceni”
  Trajanje: 180 min (4 CPD)
  Dan održavanja: 23.10.2021. u 10h

  Predavač:

  Velizar Stefanović, Sertifikovani Excel ekspert

  Kotizacija:

  • Za članove USSVP: BESPLATNO
  • Za kolege koji nisu članovi : 11.600,00 din

  Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

  Prijave slati na edukacija@ussvp.rs

 • SEMINAR (ZOOM ONLINE) 3 CPD - 04.09.2021.

  Tema: “Procena vrednosti komercijalnih nepokretnosti – I deo – Metodološki aspekt“
  Trajanje: 135 min (3 CPD)
  Dan održavanja: 04.09.2021.

  Predavač:

  Miroslav Milanović, master org. nauka, licencirani procenitelj br.218

  Kotizacija:

  • Cena predavanja: 8.700,00 rsd (pojedinačno 3 CPD), cena bloka: 14.000,00 rsd (6 CPD)
  • Za članove USSVP: BESPLATNO

  Prijave slati na edukacija@ussvp.rs, PRIJAVE TRAJU do 03.09.2021.

 • SEMINAR (ZOOM ONLINE) 3 CPD - 05.09.2021.

  Tema: “Procena vrednosti komercijalnih nepokretnosti – II deo – Značaj ulaznih podataka – NOI“
  Trajanje: 135 min (3 CPD)
  Dan održavanja: 04.09.2021.

  Predavač:

  Miroslav Milanović, master org. nauka, licencirani procenitelj br.218

  Kotizacija:

  • Cena predavanja: 8.700,00 rsd (pojedinačno 3 CPD), cena bloka: 14.000,00 rsd (6 CPD)
  • Za članove USSVP: BESPLATNO

  Prijave slati na edukacija@ussvp.rs, PRIJAVE TRAJU do 03.09.2021.

SEMINARI 2020. GODINA
 • 9. CPD BLOK SEMINAR 29.12.2020.

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Pomaganje klijentima u razvoju i izvođenju velikih intesticionih projekata”
  Broj CPD bodova: 2 CPD
  Dan održavanja: 29.12.2020.

  Govornik:

  Branko Brajović, master inženjer građevinarstva

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno

  Uplate izvršiti na račun: 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 8. CPD BLOK SEMINAR 04.12.2020.

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Ljudi u fokusu automatizacije procesa”
  Broj CPD bodova: 2
  Dan održavanja: 04.12.2020.

  Govornici:

  Miroslav Višnjić, diplomirani ekonomista
  Dejan Hadžić

  Danijela Ilić

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno

  Uplate izvršiti na račun: 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 7. CPD BLOK SEMINAR 22.11.2020./ 28.11.2020.

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Registar cena RGZ,postupak masovne procene “ “Pravni okvir,usluge RGZ”
  Broj CPD bodova: 2 x 4 CPD
  Dan održavanja: 22.11.2020./28.11.2020.

  Govornici:

  Zoran Krejović, diplomirani inženjer geodezije
  Miloš Bjelanović, diplomirani pravnik

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno

  Uplate izvršiti na račun: 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 6. CPD SEMINAR 28.10.2020.

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Značaj kontinuiranog obrazovanja u radu procenitelja “
  Broj CPD bodova: 2
  Dan održavanja: 28.10.2020. u 10h

  Govornici:

  Članovi USSVP

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno

  Uplate izvršiti na račun : 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 5. CPD BLOK SEMINAR 17.09.2020./ 24.09.2020./ 01.10.2020.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Procena vrednosti voćnjaka “
  Broj CPD bodova: 3 x 2CPD
  Dan održavanja: 17.09.2020./24.09.2020./01.10.2020.

  Govornici:

  Aleksandar Bošnjak, Sudski veštak iz oblasti poljoprivrede, licencirani procenitelj
  Vukašin Kovačević, licencirani procenitelj
  Dr Nikola Seneši, FRICS

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno
  • za učesnike koji nisu članovi: učešće na sva tri bloka iznosi 8.000,00 rsd, a za pojedinačno učešće: 3.000,00 rsd

  Uplate izvršiti na račun: 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 4. CPD SEMINAR 25.07.2020.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Procena vrednosti poljoprivrednog zemljišta “
  Broj CPD bodova: 3
  Dan održavanja: 25.07.2020. u 10h

  Govornici:

  Goran Pivnički, MRICS, Sudski veštak iz oblasti poljoprivrede, licencirani procenitelj
  Dejan Rosić, Sudski veštak iz oblasti poljoprivrede, licencirani procenitelj

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno
  • za učesnike koji nisu članovi: 4.000,00 Rsd

  Uplate izvršiti na račun : 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 3. CPD SEMINAR 30.05.2020.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Analiza kretanja cena rezidencijalnih nepokretnosti po regionima u Srbiji“
  Broj CPD bodova: 2
  Dan održavanja: 30.05.2020. u 10h

  Govornici:

  Nenad Đorđević, Predsednik UO udruženja Klaster nekretnine
  Miroslav Cvetković, Potpredsednik UO udruženja Klaster nekretnine
  Sava Sremčević, agent,”ART nekretnine“

  Moderator:

  Miroslav Cvetković, licencirani procenitelj, agencija za nekretnine “Cvetković – Roškov”, USSVP

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno
  • za članove Klaster nekretnine:besplatno
  • za učesnike koji nisu članovi: 5.000,00 Rsd

  Uplate izvršiti na račun : 160-0000000503554-92
  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs
  Vreme trajanja prijave za učešće do 29.05.2020.

 • 2. CPD SEMINAR 02.05.2020.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Uticaj novonastale situacije na tržište nepokretnosti”
  Broj CPD bodova: 2
  Dan održavanja: 02.05.2020. u 12h

  Govornici:

  Petar Brajović MRICS, Managing Partner at NAIWMG
  Miodrag Živadinović, Predsednik stručne komisije USSVP
  Dr Nikola Seneši FRICS, Predsednik udruženja USSVP

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno
  • za učesnike koji nisu članovi: 3.000,00 Rsd

  Uplate izvršiti na račun : 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs
  Vreme trajanja prijave za učešće od 28.04.2020. do 01.05.2020.

 • 1. CPD SEMINAR 22.02.2020.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Mesto održavanja: Hotel B, Zemunska 24, Beograd
  Tema: “procena vrednosti nepokretnosti u postupku stečaja i izvršenja”
  Broj CPD bodova: 4
  Dan održavanja: 22.02.2020. u 10h

  Panelisti: Mirjana Dimitrijević, Tijana Ljubisavljević, Vladimir Dobrić, Đorđe Zečević

  Moderator: Vladimir Paunović

SEMINARI 2019. GODINA
 • CPD SEMINAR 21.12.2019.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Dan održavanja: 21.12.2019.
  Tema: “primena diskontovanih novčanih tokova u proceni vrednosti nepokretnosti”
  Broj CPD bodova: 4
  Predavač: Dr Nikola Seneši, FRICS, RV