Udruženje samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti – USSVP
Association of independent Experts and Appraisers – AIEA

 

Maršala Bijuzova br. 1, 11000 Beograd, Srbija

 

Matični broj: 28250754

Poreski identifikacioni broj: 110577758

Tekući račun: 160-503554-92

 

 

📧 info@ussvp.rs

📞 +381 63323378