Adresa sedišta Udruženja:

Narodnih Heroja 43, 11070 (Genex Kula)
11070, Novi Beograd

MB 28250754
PIB 110577758

Br. računa: 160-0000000503554-92

e-mail: sekretar@ussvp.rs