Adresa sedišta Udruženja:

Maršala Birjuzova 1,
Beograd – Stari Grad

MB 28250754
PIB 110577758

Br. računa: 160-0000000503554-92

Telefon: 065/4179-076

e-mail: sekretar@ussvp.rs