• Suzana Pajević

  Diplomirani ekonomista
  suzana.pajevic@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 192
  Sedište procenitelja: Kragujevac
 • Nataša Vujanović

  Master ekonomista

  Raonic.natasa@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 246
  Sedište procenitelja: Kragujevac
 • Nataša Petrović

  Diplomirani ekonomista

  natasa.petrovic034@gmail.com

  Stalni sudski vešta za ekonomsko-finansijsku oblast

  Sedište: Kragujevac