• Nikola Seneši

  Doktor ekonomskih nauka
  n.senesi@wolfmcgill.com

  Stalni sudski veštak za
  ekonomsko-finansijsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 015
  Međunarodna licenca: FRICS
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Milan Cvetković

  Diplomirani ekonomista
  milan.cvetkovic@cvetkovicroskov.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 67
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Miodrag Živadinović

  Diplomirani ekonomista
  sudskivestakmiodrag@gmail.com

  Stalni sudski veštak
  za ekonomsko-finansijsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 102
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Miodrag Petrović

  Magistar ekonomskih nauka iz oblasti menadžmenta
  procenitelj@miodragpetrovic.rs

  Sudski veštak iz oblasti mašinske tehnike

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 107
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Aleksandar Đorđević

  Diplomirani građevinski inženjer
  adjordjevic5@gmail.com

  Stalni sudski veštak građevinske struke

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 110
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Snežana Anđušić

  Diplomirani inženjer arhitekture
  snezanaandjusic@gmail.com

  Stalni sudski veštak za arhitektonsku i građevinsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 113
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Mirko Ovuka

  Diplomirani građevinski inženjer

  ovukamjvn@gmail.com

  Stalni sudski veštak za građevinsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 131
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Darko Marjanović

  Diplomirani ekonomista
  darko.procena@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 278
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Aleksandar Mirković

  Diplomirani građevinski inženjer
  asmirkovic66@gmail.com

  Stalni sudski veštak građevinske struke

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 140
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Tamara Kilibarda

  Diplomirani ekonomista
  tamarakilibarda@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 141
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Vladimir Paunović

  Diplomirani agroekonomista
  vpaunovic.pro@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 142
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Sanja Zagorac Knežević

  Diplomirani ekonomista
  szagorac@vektor.net

  Stalni sudski vešta za ekonomsko-finansijsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 145
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Srđan Nedeljković

  Diplomirani ekonomista
  srdjan.nedeljkovic1976@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 146
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Marina Vladimirova Dimitrijević

  Diplomirani građevinski inženjer
  marina.v.dimitrijevic@gmail.com

  Stalni sudski veštak građevinske struke

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 147
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Milić Đoković

  Diplomirani inženjer menadžmenta (master)
  vestak007@gmail.com

  Stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 148
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Dragana Pešić

  Diplomirani građevinski inženjer
  pesadragana@gmail.com

  Stalni sudski veštak građevinske struke

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 152
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Snežana Kecman

  Diplomirani inženjer arhitekture
  efikasnosta@gmail.com

  Stalni sudski veštak za arhitektonsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 154
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Rastko Stefanović

  Master ekonomista
  mps.fin@gmail.com

  Stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 160
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Branislav Šarović

  Diplomirani inženjer arhitekture
  branislavsarovic@gmail.com

  Stalni sudski veštak za arhitektonsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 161
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Zoran Đurović

  Diplomirani menadžer
  zorandjurovic1@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 162
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Dejan Andrejević

  Master ekonomista
  andrejevicdejan@yahoo.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 166
  Sedište procenitelja: Beograd – Vranje
 • Miloš Đorđević

  Diplomirani ekonomista
  milosbfc@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 167
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Bojana Marić

  Master inženjer geodezije
  bojanamaric@yahoo.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 174
  Sedište procenitelja: Beograd – Ritopek
 • Milica Treskanica

  Master ekonomista
  milica.arsic87@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 180
  Sedište procenitelja: Beograd – Kruševac
 • Miroslav Višnjić

  Diplomirani ekonomista, Saobraćajni inženjer
  mikivisnjic@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 182
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Dejan Kocić

  Diplomirani inženjer organizacionih nauka
  dejan.kocic.mml@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 190
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Zoran Krejović

  Diplomirani inženjer geodezije
  kzoran011@yahoo.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 191
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Merita Sinani Mihailović

  Diplomirani ekonomista
  meritasinani@hotmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 215
  Regija delovanja: Beograd
 • Ivan Šestić

  Diplomirani pravnik
  ivan.sestic@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 228
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Sava Sremčević

  Diplomirani menadžer
  sremcevicsava66@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 231
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Milena Vuković Buha

  Magistar ekonomskih nauka

  milena.vukovic.buha@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 243
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Ljiljana Bačić

  Master inženjer poljoprivrede
  ljiljanabacic@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 260
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Tanja Radović Đurčić

  Diplomirani ekonomista

  tanjaradovic@gmail.com

  Stalni sudski vešta za ekonomsko-finansijsku oblast na teritoriji Crne Gore

  međunarodna licenca: REV 

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 262
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Vedran Latinčić

  Master arhitekture
  vedran.latincic@gmail.com

  Stalni sudski veštak za arhitektonsku oblast

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 265
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Andrej Materni

  Diplomirani ekonomista
  andrejmaterni@yahoo.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 298
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Jelena Tomić

  Master ekonomista

  tomiccjelenaa@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 300
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Aleksandar Milićević

  Diplomirani inženjer elektronike

  sasamnis10@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 309
  Sedište procenitelja: Beograd
 • Maja Milenković

  Diplomirani građevinski inženjer

  majam081@gmail.com

  Završena osnovna obuka za procenitelja vrednosti nepokretnosti
  Sedište: Beograd
 • Nataša Petrović

  Diplomirani ekonomista
  natasa.petrovic034@gmail.com

  Stalni sudski veštak ekonomsko-finansijske struke

  Završena osnovna obuka za procenitelja vrednosti nepokretnosti
  Sedište: Beograd
 • Aleksandra Nedeljković

  Diplomirani inženjer arhitekture
  info@diart26.rs

  Završena osnovna obuka za procenitelja vrednosti nepokretnosti
  Sedište: Beograd
 • Sanja Božinović

  Diplomirani građevinski inženjer

  sanja.bozinovic@srbrail.rs

  Stalni sudski veštak građevinske struke

  Sedište: Beograd