1. Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 108/16)
  2. Pravilnik o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja („Sl. glasnik RS“, br. 37/2023 od 01. jula 2023. god.)
  3. Pravilnik o ispitu za sticanje zvanja licencirani procenitelj („Sl. glasnik RS“, br. 63/2018)
  4. Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)
  5. Pravilnik o iznosu obavezne članarine koju akreditovano profesionalno udruženje procenitelja naplaćuje svojim članovima („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017ravilnik o iznosu obavezne)
  6. Pravilnik o kriterijumima za određivanje lakših i težih nepravilnosti u radu licenciranog procenitelja vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 69/2017)