• Senka Sokola

  Diplomirani građevinski inženjer
  senka.sokola@gmail.com

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 99
  Sedište procenitelja: Subotica
  • Dragan Vignjević

   Diplomirani inženjer saobraćaja

   drvignjevic@yahoo.com

   Stalni sudski veštak za oblast saobraćaj, transport i bezbednost

   Sedište veštaka: Subotica