• U okviru unutrašnje organizacije Udruženja, Organi Udruženja su:

  • Druge funkcionalne celine Udruženja su Komisije:

    • Komisija za proveru usaglašenosti rada licenciranih procenitelja sa Nacionalnim standardima i kodeksom etike
    • Disciplinska komisija
  • Posebne funkcije su:

    • Zamenik Predsednika Udruženja
    • Sekretar Udruženja