• Marko Bošković

  Diplomirani građevinski inženjer
  statikagradnja357@gmail.com

  Stalni sudski veštak građevinske struke

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 170
  Regija delovanja: Kruševac
 • Milica Treskanica

  Master ekonomista
  milica.arsic87@gmail.com

  Stalni sudski veštak građevinske struke

  Br. licence ovlašćenog procenitelja: 180
  Regija delovanja: Beograd – Kruševac