PREDAVANJA 2024. GODINA
 • CPD 19.06.2024.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Solarne elektrane – II DEO 

   

  MESTO ODRŽAVANJA: online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA:  sreda 19.06.2024. godine

  BROJ BODOVA: 3 CPD

   

  PREDAVAČ:

  Vladimir Ilić

   

 • CPD 18.06.2024.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Solarne elektrane – pojam i zakonski okvir – I DEO 

   

  MESTO ODRŽAVANJA: online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA:  utorak 18.06.2024. godine

  BROJ BODOVA: 3 CPD

   

  PREDAVAČ:

  Nenad Bošković

   

   

 • CPD 24.05.2024.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  • Valuation at glance – RICS keynote 

  • Introduction to IVSC standards and guidlines

   

  MESTO ODRŽAVANJA: online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA:  petak 24.05.2024. godine

  BROJ BODOVA: 3 CPD

   

  PREDAVAČI:

  Jonathan Forthergill
  Alexander Aronsohn

   

 • CPD 25.04.2024.

         www.prodexpo.rs

   

  KONFERENCIJA:

  9th Serbian Real Estate & Infrastructure Development Conference – PRODEXPO 2024

   

  MESTO ODRŽAVANJA: Hotel Metropol palace, Beograd

  DATUM ODRŽAVANJA:  četvrtak 25.04.2024. godine

  BROJ BODOVA: 7 CPD

   

 • CPD 15.04.2024.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Regionalno i međunarodno povezivanje kao osnov stručnog napredka

   

  MESTO ODRŽAVANJA: online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA:  ponedeljak 15.04.2024. godine

  BROJ BODOVA: 2 CPD

   

  PREDAVAČI:

  Goran Pivnički
  Nikola Seneši

   

 • CPD 16.03.2024.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Procena fer vrednosti u svrhu finansijskog izveštavanja

   

  MESTO ODRŽAVANJA: online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA:  subota 16.03.2024. godine

  BROJ BODOVA: 5 CPD

   

  PREDAVAČ:

  Rastko Stefanović

   

 • CPD 27.02.2024.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti – dosadašnja implementacija i pravci promena – II DEO

   

  MESTO ODRŽAVANJA: online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA:  utorak 27.02.2024. godine

  BROJ BODOVA: 3 CPD

   

  PREDAVAČI:

  Miodrag Živadinović
  Rastko Stefanović

   

 • CPD 21.02.2024.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti – dosadašnja implementacija i pravci promena – I DEO

   

  MESTO ODRŽAVANJA: online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA: sreda 21.02.2024. godine

  BROJ BODOVA: 3 CPD

   

  PREDAVAČI:

  Miodrag Živadinović
  Rastko Stefanović

PREDAVANJA 2023. GODINA
 • CPD 21.10.2023.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Izmene Zakona o planiranju i izgradnji i njihov uticaj na procenu vrednosti nepokretnosti

   

  MESTO ODRŽAVANJA: Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd / online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA:  subota 21.10.2023. godine

  BROJ BODOVA: 5 CPD

   

  PREDAVAČI:

  Milica Negić
  Nenad Ivanišević

   

 • CPD 04.10.2023.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Aktuelna regulativa i promene u okviru pravilnika o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilma profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja sa posebnim osvrtom na postupanje procenitelja

   

  MESTO ODRŽAVANJA: online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA:  sreda 04.10.2023. godine

  BROJ BODOVA: 3 CPD

   

  PREDAVAČI:

  Dejan Hadžić
  Miodrag Živadinović

   

   

 • CPD 20.05.2023.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Stanje tržišta poljoprivrednog zemljišta sa uticajem globalnih i lokalnih dešavanja kroz analize metodološkog pristupa 

   

  MESTO ODRŽAVANJA: Hotel Pupin, Narodnih heroja 43, Novi Sad / online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA:  subota 20.05.2023. godine

  BROJ BODOVA: 5 CPD

   

  PREDAVAČI:

  Valentina Šekularac
  Goran Pivnički
  Dejan Rosić
  Aleksandar Bošnjak 

   

   

 • CPD 01.04.2023.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Aktuelna regulativa i promene u okviru pravilnika o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilma profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja sa posebnim osvrtom na postupanje procenitelja

   

  MESTO ODRŽAVANJA: Hyatt Regency, Milentija Popoviča 5, Beograd / online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA:  subota 01.04.2023. godine

  BROJ BODOVA: 5 CPD

   

  PREDAVAČI:

  Snežana Anđušić
  Zlatko Milivojević
  Nenad Ivanišević
  Blažo Begović

   

   

 • CPD 21.03.2023.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  8th Serbian Real Estate & Infrastructure Development Conference

   

  MESTO ODRŽAVANJA: Metropol Palace, Bulevar Kralja Aleksandra 69, Beograd

  DATUM ODRŽAVANJA: utorak 21.03.2023. godine

  BROJ BODOVA: 8 CPD

   

 • CPD 04.03.2023.

   

  TEMA PREDAVANJA:

  Zemljišta Vojvodine

   

  MESTO ODRŽAVANJA: online, putem aplikacije ZOOM

  DATUM ODRŽAVANJA: subota 04.03.2023. godine

  BROJ BODOVA: 3 CPD

   

  PREDAVAČ:

  Aleksandar Bošnjak

SEMINARI 2022. GODINA

FINIZ KONFERENCIJE 2022.

Tema: “ZNAČAJ PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI SA ASPEKTA PROFESIONALNE REGULATIVE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE”

Sesija G. Seminar će trajati 90 minuta i nosiće 2 CPD boda.

Miroslav Višnjić, Predsednik USSVP, će predstavljati naše Udruženje na FINIZ 2022 Konferenciji.

AGENDA KONFERENCIJE

ONLINE SEMINAR (Zoom Video Conferencing)

Tema: „Pitanja i problemi procene vrednosti imovine sa nerešenim ili delimično rešenim imovinsko pravnim statusom” – III DEO

Datum održavanja seminara je 15.11.2022. u 19:00h

CPD seminar će trajati 135 min i nosiće 3 CPD bodova.

Predavači:

 • Miroslav Višnjić,inž.,dipl.ekon.
 • Snežana Anđušić, dipl.inž.arh.

Kotizacija:

Za članove USSVP: BESPLATNO
Za kolege koji nisu članovi: 8.700,00 din

Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

Prijave slati na edukacija@ussvp.rs

Predstojeći panel koji će se održati 30.10.2022. godine na temu :

“TRENUTNA DEŠAVANJA NA LOKALNOM TRŽIŠTU NEKRETNINA
KAO POSLEDICA AKTUELNIH DOGAĐANJA U UKRAJINI I RUSIJI”

Teme o kojima će se govoriti:

1. Aktuelna dešavanja u Ukrajinii Rusiji koja imaju šire međunarodne efekte

2. Uticaj aktuelnih dešavanja na Srbiju i njenu privredu

3. Uticaj aktuelnih dešavanja na cenu nepokretnosti u kupoprodajnim transakcijama

4. Uticaj aktuelnih dešavanja na visinu zakupnina komercijalnih i rezidencijalnih nepokretnosti

5. Diskusija

 

Predavači:

Govornici dolaze iz najreferentnijih agencija za promet nepokretnosti sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti tržišta nekretnina.

Kaća Lazarević

Stručnjak za nekretnine, (Diplomirani pravnik, suvlasnik i prokurista Agencije “KAĆA LAZAREVIĆ

NEKRETNINE” d.o.o)

Davorka Tasić

Stručnjak za nekretnine (General sales manager, “MOJ KVADRAT “d.o.o)

Moderator panela:

Miroslav Višnjić

Predsednik USSVP, inž.dipl,ek.,lic.proc.

Mesto održavanja:

Organizacija panela će biti u hibridnoj formi što znači da će svi zainteresovani moći da prate online ili uživo predstojeći panel.

 • Zainteresovani koji se opredele za praćenje CPD panela UŽIVO, adresa na kojoj će se događaj održati je 19 Avenue Restaurant, Vladimira Popovića 38, Beograd, s početkom u 11h
 • Zainteresovani koji se opredele za praćenje CPD panela ONLINE, blagovremeno će im biti dostavljen link, s početkom u 11h

Kotizacija:

Za članove USSVP: BESPLATNO (5 CPD)

Za učesnike koji nisu članovi USSVP: 14.500,00 din (5 CPD)

Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

Broj mesta je ograničen za praćenje panela u formatu UŽIVO, a prijave za učešće (oba formata) na panelu su otvorene do 28.10.2022. godine!

Prijave za učešće slati na email: edukacija@ussvp.rs

Napomena: Uz prijavu je neophodno nagalsiti u kom formatu (uživo ili online) želite da uzmete učešće!

ONLINE SEMINAR (Zoom Video Conferencing)

AGENDA

Tema: “Pitanja i problemi procene vrednosti imovine sa nerešenim ili delimično rešenim imovinsko pravnim statusom” – II DEO.

Datum održavanja seminara je 21.09.2022. godine od 18h.

CPD seminar će trajati 135 min i nosiće 3 CPD bodova.

Predavači:

 • Miroslav Višnjić,inž.,dipl.ekon.
 • Snežana Anđušić, dipl.inž.arh.

Kotizacija:

Za članove USSVP: BESPLATNO
Za kolege koji nisu članovi: 8.700,00 din

Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

Prijave slati na edukacija@ussvp.rs

ONLINE SEMINAR (Zoom Video Conferencing)

Tema: “Pitanja i problemi procene vrednosti imovine sa nerešenim ili delimično rešenim imovinsko pravnim statusom”.

Datum održavanja seminara je 08.06.2022. godine od 18h.

CPD seminar će trajati 135 min i nosiće 3 CPD bodova.

Predavači:

 • Miroslav Višnjić,inž.,dipl.ekon.
 • Snežana Anđušić, dipl.inž.arh.

Kotizacija:

Za članove USSVP: BESPLATNO
Za kolege koji nisu članovi: 8.700,00 din

Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

Prijave slati na edukacija@ussvp.rs

Tema: “Elektronska obrada i digitalizacija obrade inputa za potrebe procene vrednosti i potrebe predviđanja na tržištu nekretnina”.

AGENDA 

Datum održavanja seminara je 16.03.2022. godine od 17:30h do 21:45h.

CPD seminar će trajati 225 min i nosiće 5 CPD bodova.

Mesto održavanja: Hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74, Beograd

Predavači:

 • Gabor Korodi, dipl.inž. Boston, USA
 • Dr Zona Kostić, Profesor, Harvard University, Boston, USA
 • Bojana Marić, mast. inž. geodez.

Moderator panela: Miroslav Višnjić, Predsednik USSVP

Kotizacija:

Za članove USSVP: BESPLATNO
Za kolege koji nisu članovi : 14.500,00 din

Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

Prijave slati na edukacija@ussvp.rs

Tema: “ONLINE konferencija TGI GROUP INTERNATIONAL- 7th Serbian Property & Infrastructure Development Conference u saradnji sa USSVP-om, NUPS-om i DPS – om”.

Trajanje: 360 min (8 CPD)
Datum održavanja 22.03.2022. godine od 09:00 h do 17:30h

Kotizacija:

70 eura + PDV
Za članove USSVP-a 60 eura + PDV

SEMINARI 2021. GODINA
 • Online FINIZ konferencija (Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum) u saradnji sa NUPS-om i USSVP-om

  Tema: „ Trostruki efekat promene regulative EU iz oblasti zaštite životne sredine na postupak procene vrednosti”

  Agenda FINIZ
  Trajanje: 90 min (2 CPD)
  Dan održavanja: 03.12.2021. od 13:10h do 14:40h

  Predavač:

  • Miroslav Višnjić, President, USSVP
  • Slavenka Mitrović-Lazarević, PhD, Valuer, Court
   Expert, Atelier Mitrovic Ltd
  • Dragan B. Karović, Court Expert

  Kotizacija:

  • Za članove USSVP: BESPLATNO
  • Za kolege koji nisu članovi : 5.800,00 din

  Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

  Prijave slati na edukacija@ussvp.rs

 • ONLINE SEMINAR (Zoom Video Conferencing) 4 CPD - 23.10.2021.

  Tema: „ Uvod u korišćenje softverskog programa Microsoft Excel za potrebe izrade izveštaja o proceni”
  Trajanje: 180 min (4 CPD)
  Dan održavanja: 23.10.2021. u 10h

  Predavač:

  Velizar Stefanović, Sertifikovani Excel ekspert

  Kotizacija:

  • Za članove USSVP: BESPLATNO
  • Za kolege koji nisu članovi : 11.600,00 din

  Uplate izvršiti na račun: 160-503554-92

  Prijave slati na edukacija@ussvp.rs

 • SEMINAR (ZOOM ONLINE) 3 CPD - 04.09.2021.

  Tema: “Procena vrednosti komercijalnih nepokretnosti – I deo – Metodološki aspekt“
  Trajanje: 135 min (3 CPD)
  Dan održavanja: 04.09.2021.

  Predavač:

  Miroslav Milanović, master org. nauka, licencirani procenitelj br.218

  Kotizacija:

  • Cena predavanja: 8.700,00 rsd (pojedinačno 3 CPD), cena bloka: 14.000,00 rsd (6 CPD)
  • Za članove USSVP: BESPLATNO

  Prijave slati na edukacija@ussvp.rs, PRIJAVE TRAJU do 03.09.2021.

 • SEMINAR (ZOOM ONLINE) 3 CPD - 05.09.2021.

  Tema: “Procena vrednosti komercijalnih nepokretnosti – II deo – Značaj ulaznih podataka – NOI“
  Trajanje: 135 min (3 CPD)
  Dan održavanja: 04.09.2021.

  Predavač:

  Miroslav Milanović, master org. nauka, licencirani procenitelj br.218

  Kotizacija:

  • Cena predavanja: 8.700,00 rsd (pojedinačno 3 CPD), cena bloka: 14.000,00 rsd (6 CPD)
  • Za članove USSVP: BESPLATNO

  Prijave slati na edukacija@ussvp.rs, PRIJAVE TRAJU do 03.09.2021.

SEMINARI 2020. GODINA
 • 9. CPD BLOK SEMINAR 29.12.2020.

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Pomaganje klijentima u razvoju i izvođenju velikih intesticionih projekata”
  Broj CPD bodova: 2 CPD
  Dan održavanja: 29.12.2020.

  Govornik:

  Branko Brajović, master inženjer građevinarstva

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno

  Uplate izvršiti na račun: 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 8. CPD BLOK SEMINAR 04.12.2020.

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Ljudi u fokusu automatizacije procesa”
  Broj CPD bodova: 2
  Dan održavanja: 04.12.2020.

  Govornici:

  Miroslav Višnjić, diplomirani ekonomista
  Dejan Hadžić

  Danijela Ilić

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno

  Uplate izvršiti na račun: 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 7. CPD BLOK SEMINAR 22.11.2020./ 28.11.2020.

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Registar cena RGZ,postupak masovne procene “ “Pravni okvir,usluge RGZ”
  Broj CPD bodova: 2 x 4 CPD
  Dan održavanja: 22.11.2020./28.11.2020.

  Govornici:

  Zoran Krejović, diplomirani inženjer geodezije
  Miloš Bjelanović, diplomirani pravnik

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno

  Uplate izvršiti na račun: 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 6. CPD SEMINAR 28.10.2020.

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Značaj kontinuiranog obrazovanja u radu procenitelja “
  Broj CPD bodova: 2
  Dan održavanja: 28.10.2020. u 10h

  Govornici:

  Članovi USSVP

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno

  Uplate izvršiti na račun : 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 5. CPD BLOK SEMINAR 17.09.2020./ 24.09.2020./ 01.10.2020.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Procena vrednosti voćnjaka “
  Broj CPD bodova: 3 x 2CPD
  Dan održavanja: 17.09.2020./24.09.2020./01.10.2020.

  Govornici:

  Aleksandar Bošnjak, Sudski veštak iz oblasti poljoprivrede, licencirani procenitelj
  Vukašin Kovačević, licencirani procenitelj
  Dr Nikola Seneši, FRICS

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno
  • za učesnike koji nisu članovi: učešće na sva tri bloka iznosi 8.000,00 rsd, a za pojedinačno učešće: 3.000,00 rsd

  Uplate izvršiti na račun: 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 4. CPD SEMINAR 25.07.2020.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Procena vrednosti poljoprivrednog zemljišta “
  Broj CPD bodova: 3
  Dan održavanja: 25.07.2020. u 10h

  Govornici:

  Goran Pivnički, MRICS, Sudski veštak iz oblasti poljoprivrede, licencirani procenitelj
  Dejan Rosić, Sudski veštak iz oblasti poljoprivrede, licencirani procenitelj

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno
  • za učesnike koji nisu članovi: 4.000,00 Rsd

  Uplate izvršiti na račun : 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs

 • 3. CPD SEMINAR 30.05.2020.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Analiza kretanja cena rezidencijalnih nepokretnosti po regionima u Srbiji“
  Broj CPD bodova: 2
  Dan održavanja: 30.05.2020. u 10h

  Govornici:

  Nenad Đorđević, Predsednik UO udruženja Klaster nekretnine
  Miroslav Cvetković, Potpredsednik UO udruženja Klaster nekretnine
  Sava Sremčević, agent,”ART nekretnine“

  Moderator:

  Miroslav Cvetković, licencirani procenitelj, agencija za nekretnine “Cvetković – Roškov”, USSVP

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno
  • za članove Klaster nekretnine:besplatno
  • za učesnike koji nisu članovi: 5.000,00 Rsd

  Uplate izvršiti na račun : 160-0000000503554-92
  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs
  Vreme trajanja prijave za učešće do 29.05.2020.

 • 2. CPD SEMINAR 02.05.2020.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Mesto održavanja: ZOOM Video Conferencing
  Tema: “Uticaj novonastale situacije na tržište nepokretnosti”
  Broj CPD bodova: 2
  Dan održavanja: 02.05.2020. u 12h

  Govornici:

  Petar Brajović MRICS, Managing Partner at NAIWMG
  Miodrag Živadinović, Predsednik stručne komisije USSVP
  Dr Nikola Seneši FRICS, Predsednik udruženja USSVP

  Kotizacija:

  • za članove USSVP: besplatno
  • za učesnike koji nisu članovi: 3.000,00 Rsd

  Uplate izvršiti na račun : 160-0000000503554-92

  Prijave slati na sekretar@ussvp.rs
  Vreme trajanja prijave za učešće od 28.04.2020. do 01.05.2020.

 • 1. CPD SEMINAR 22.02.2020.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Mesto održavanja: Hotel B, Zemunska 24, Beograd
  Tema: “procena vrednosti nepokretnosti u postupku stečaja i izvršenja”
  Broj CPD bodova: 4
  Dan održavanja: 22.02.2020. u 10h

  Panelisti: Mirjana Dimitrijević, Tijana Ljubisavljević, Vladimir Dobrić, Đorđe Zečević

  Moderator: Vladimir Paunović

SEMINARI 2019. GODINA
 • CPD SEMINAR 21.12.2019.

    PREUZMITE AGENDU SEMINARA

   

  Dan održavanja: 21.12.2019.
  Tema: “primena diskontovanih novčanih tokova u proceni vrednosti nepokretnosti”
  Broj CPD bodova: 4
  Predavač: Dr Nikola Seneši, FRICS, RV