Nadzorni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora:

Predsednik Nadzornog odbora:

Članovi Nadzornog odbora:

 

e-mail: nadzorniodbor@ussvp.rs