Nadzorni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora:

Predsednik Nadzornog odbora: Aleksandar Đorđević

Članovi Nadzornog odbora:

  • Aleksandar Bošnjak
  • Sanja Zagorac Knežević
  • Sava Sremčević
  • Aleksandar Janić

 

e-mail: nadzorniodbor@ussvp.rs