UPLATA ČLANARINE

PRIMALAC: USSVP, Maršala Birjuzova br. 1, Beograd

SVRHA: Članarina – IME I PREZIME

TEKUĆI RAČUN: 160-0000000503554-92

IZNOS: 25.000,00 RSD ( ILI U DVE RATE PO 12.500,00 RSD)

POZIV NA BROJ: BROJ LICENCE

     OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Polisu o osiguranju od profesionalne odgovornosti možete zaključiti u Dunav osiguranju. Kontakt osoba u Dunav osiguranju je Kristina Gluvaić.

Kristinu možete kontaktirati na broj telefona +381 653330787 ili putem elektronske pošte na e-mail kristina.gluvaic@dunav.com.